31 августа 2010 г.

Statements to the United Nations / Заявления в ООН

Заявления Пан ги Муну / Statement to the Secretary-General of the United Nations Ban Ki-moon. Заявления Наванетхем Пиллэй / Statements to the United Nations High Commissioner for Human Rights Navanethem Pillay.